Shimano Schraubkranz MF-ZO12 14-32 Zahn

Shimano Schraubkranz MF-ZO12 NOS

  • 5-Fach
  • 14 - 17 - 21 - 26 - 32

Der Schraubkranz ist neu, ohne Karton.

€50,00

| /

g0003872